Hướng dẩn tạo nút Top and Down ( lên, xuống) - Test thành công
Đăng lúc 12/28/2011 08:05:00 AM
Trích từ: tổng hợp thủ thuật vBulletin

Demo: kenhdaihoc.comDownload file
Mở notepad ra và tạo file top.js và up vào thư mục
clientscript
trên host


Chèn cuối footer

<script src='clientscript/top.js' type='text/javascript'</script>

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN