Hướng dẩn Tạo nhắc nhở trên khung bài viết cho vBB
Đăng lúc 12/28/2011 08:08:00 AM
Trích từ: tổng hợp thủ thuật vBulletin

Thấy cái này chèn vào trên khung bài viết để nhắc nhở mọi người trước khi post bài cũng hay, bạn nào thích thì làm nhé

Đơn giản thôi 

VÀo templates New posting templete

Tìm tiếp templates: newpost_usernamecode (Hoặc Search templates
newpost_usernamecode cho nhanh)
rồi chèn code này vào dưới cùng( Các bạn có thể chèn gì tùy thích nhé)

<tr><td class="panelsurround"> <div class="panel"><font face="Arial" style="font-size: 11pt"> <ul><LI><font color="#FF0000">QUY ĐỊNH VỀ CÁCH ĐẶT TIÊU ĐỀ:</font></LI>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#008000">- Tiêu đề bài viết phải rỏ ràng, có tính bao quát toàn bộ bài viết.</font><LI><font color="#FF0000">QUY ĐINH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT:</font></LI>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#008000">-Bài viết phải có nội dung liên quan tới chủ đề đã được nêu, phải dùng tiếng Việt có dấu.<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Vui lòng Post bài đúng box</font></b></LI> </ul> </font>  </td> </tr>

Demo: xem trên khung bài viết của kenhdaihoc.com nhé có phần này  • QUY ĐỊNH VỀ CÁCH ĐẶT TIÊU ĐỀ:
  • - Tiêu đề bài viết phải rỏ ràng, có tính bao quát toàn bộ bài viết.
  • QUY ĐINH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT:
  • -Bài viết phải có nội dung liên quan tới chủ đề đã được nêu, phải dùng tiếng Việt có dấu.
  • - Vui lòng Post bài đúng box

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN