Hướng dẩn Tạo BBCode Download button link ( test thành công)
Đăng lúc 12/28/2011 07:45:00 AM
Trích từ: tổng hợp thủ thuật vBulletin

Bắt đầu nhé!
1) Vào AdminCP ->Custom BBCodes-> Add new BBCode

Title: Download Button
Tag: Download
Replacement:


<a href="{param}" target="_new"><img src="http://kenhdaihoc.com/forum/images/bbcode/download.gif" border=0/></a>


Example:
PHP Code: -->
[DownloadLink [/Download


Description: Ẩn link vào ảnh( Có thể để trống)

Use {option}: No

Button Image (Optional) --> Chèn link ảnh này vào
http://kenhdaihoc.com/forum/images/bbcode/dbuttondownload.jpg

Remove Tag If Empty --> Yes

Disable BB Code Within This BB Code --> Yes

Disable Smilies Within This BB Code --> Yes

Disable Word Wrapping Within This BB Code --> Yes 

Disable Automatic Link Parsing Within This BB Code --> Yes

Chúc thành công!
Trích từ: tổng hợp thủ thuật vBulletin

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN