Hướng dẫn làm Ebook định dạng CHM
Đăng lúc 12/20/2011 11:47:00 AM
Bất kỳ máy nào cài Windows đều chạy tốt CHM mà không cần cài thêm bất kỳ chương trình nào khác, do đó CHM phổ biến hơn rất nhiều các định dạng khác. Tài liệu này sẽ hướng dẫn các bạn làm Ebook tiếng Việt định dạng CHM.LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN