Hướng dẩn chèn bộ gõ tiếng việt MuDim cho forum vbb
Đăng lúc 12/21/2011 05:39:00 PM

Hồi giờ forum kenhdaihoc.com dùng bộ gõ avim nhưng thấy nó hiễn thị dưới banner chính thấy khó chịu nên chuyển qua dùng bộ gõ mudim hiễn thị một thanh ngang ẫn trong dể xem hơn nhân đây share ai thích thì dùng.

Hướng dẫn :
Upload file tv-mudim.js vào thư mục forum/clientscript/
edit template thêm vào cuối footer dòng

<script language="javascript1.2" type="text/javascript" src="clientscript/tv-mudim.js"></script>
Muốn tạo bộ gõ tiếng việt trong admincp thì thêm bước này

Mở file includes/adminfunctions.php
Tìm:

<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=$stylevar[charset]\" />
Thay bằng
Mã:
<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" /><script type=\"text/javascript\" src=\"../clientscript/tv-mudim.js\"></script>
Đối với VBB 3:
Admincp > Styles & Templates > Style Manager > Main CSS > Additional CSS Definitions > Chép toàn bộ code CSS trong file css code.txt vào khung dưới "Additional CSS Definitions"


Đối với VBB 4:
Admincp > Styles & Templates > Style Manager > Sửa CSS Template > additional.css > Chép toàn bộ code CSS trong file css code.txt vào dưới cùng


Download - Theo: kenhdaihoc.com
http://www.mediafire.com/?g09jss3c3bfagd1

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN