Hướng dẫn cấu hình SMTP cho website ( vBB, phpBB, IPB, Joomla, Wordpress, NukeViet, CS-Cart)
Đăng lúc 12/23/2011 05:53:00 PM

Bước 1: Đăng nhập DirectAdmin, vào mục EMail Accounts và tiến hành tạo 1 tài khoản email.

Bước 2: Đăng nhập AdminCP vBB, đường dẫn mặc định http://tenmien.com/forum/admincp.(thay tenmien.com bằng tên miền của Quý khách)
Bước 3: Vào mục Settings (hoặc Tùy chọn, cấu hình diễn đàn) -> Email Options

Bước 4: Cấu hình và nhập thông số như hình bên dưới, thay các thông số email bằng thông số tương ứng đã tạo ở Bước 1.Cuối cùng nhấn Savebước tiếp theo ... Ở trên là cấu hình gửi mail theo domain của bạn. Còn dưới đây là hướng dẫn cấu hình SMTP để gửi thông qua Gmail :

Lưu ý: phpBB, IPB, Joomla, Wordpress, NukeViet, CS-Cart... và các mã nguồn PHP đều có cách khai báo tương tự vBulletin.

Nguồn: bkns.vn

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN