Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server 2000
Đăng lúc 12/15/2011 06:13:00 PM
Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server 2000 cung cấp cho sinh viên các khái niệm lý thuyết căn bản và tương đối đầy đủ về SQL Server 2000. Giáo trình có minh hoạ bằng ví dụ các kỹ thuật thao tác với SQL Server 2000 giúp cho sinh viên có thể làm việc thực tế trên SQL Server 2000. Một số các khái niệm căn bản và quen thuộc về CSDL quan hệ mà sinh viên đã được trang bị ở các môn học khác như Access, ngôn ngữ truy vấn SQL.. được dùng trong giáo trình mà không giải thích lại. Do chương trình giới hạn cho 60 tiết giảng dạy nên một vài nội dung nâng cao của SQL Server chỉ giới thiệu sơ lược. Giáo trình được soạn để phục vụ kịp thời các lớp đào tạo CNTT của Viện nên không thể tránh được nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô và các học viên các khoá để chung tôi có thể bổ khuyết kịp thời.


http://www.mediafire.com/download.php?0wymwv1fwvglsam

Tổng hợp tài liệu về môn cơ sở dữ liệu được mình sưu tầm và tổng hợp. Update liên tục trong 1 folder duy nhất
LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN