Giáo trình các hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Ebook
Đăng lúc 12/28/2011 11:27:00 PM
Chương 1 Tổng quan cơ sở dữ liệu ACCESS
Chương 2 Bảng dữ liệu 
Chương 3 Truy vấn (QUERY)
Chương 4 Ngôn ngữ SQL
Chương 5 Biểu mẫu
Chương 6 Báo cáo (REPORT)
Chương 7 Macro


http://www.mediafire.com/download.php?mxc0s91cb6tj578

Còn đây là Tổng hợp tài liệu về môn cơ sở dữ liệu được mình sưu tầm và tổng hợp. Update liên tục trong 1 folder duy nhất
http://www.mediafire.com/?tdctm139p5467
[PASSWORD]
wWw.kenhdaihoc.comTrích từ: Kho tài liệu CNTT
Home: http://kenhdaihoc.com

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN