Codeo chữ chạy qua chạy lại, chạy lên chạy xuống
Đăng lúc 12/28/2011 08:12:00 AM
Trích từ: tổng hợp thủ thuật


Bạn copy đoạn mã (code)sau đây bạn thích, rồi past lên blog, Web của bạn ( Chú ý mở HTLM) , đẹp lạ vô cùng!
1/ Chữ chạy từ phải qua trái : 


<marquee > <font size=6 viết nội dung mail</font></marquee>


2/ Chữ chạy từ trái qua phải : 


<marquee direction="right"> <font size=6 color=blue> viết nội dung </font></marquee>
3/Chữ chạy loăng quăng trong màn hình : 


<marquee behavior="alternate"> <font size=6 color=blue> viết nội dung </font></marquee>4/Chữ chạy lên : 


<marquee direction=up> <font size=6 color=blue> viết nội dung </marquee>
5/Chữ chạy xuống : 


<marquee direction=down> <font size=6 color=blue> viết nội dung </marquee>

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN