Chia Subforum thành 2 cột đơn giản nhất
Đăng lúc 12/28/2011 07:39:00 AM
Trích từ: tổng hợp thủ thuật vBulletin

Không cần cài MOD gì cả - Chỉ cần thêm đoạn code sau vào template forumbits.css.
subforums ol.subforumlist  {  
  
floatleft;  
  
width100%;  
  
margin0;  
  
padding0;  
}  
.
subforumlist li.subforum {  
  
floatleft;  
  
width50%;  
  
margin0;  
  
padding0;  
  
clear:none;  
}  
/* to remove the commas */   .commalist li.subforum:after {  
    
content:"";  
}  
Trích từ: tổng hợp thủ thuật vBulletin 

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN