Chỉ cho phép hiển thị tiêu đề bài viết ở trang Archive (Lưu trữ) và Label (Nhãn)
Đăng lúc 12/08/2011 08:17:00 AM
Nguồn: Sưu tầm


Giới thiệu: Thông thường khi bạn truy cập vào các label (nhãn) hay các mục lưu trữ của blog (archive) thì các bài viết sẽ hiển thị đầy đủ, tiêu đề lẫn nội dung, nếu vì một lý do nào đó, các bài viết quá nặng, nó sẽ làm chậm tốc độ load của các trang Label và Archive này. Vì thế một giải pháp làm tăng tốc độ load đó chính là chỉ cho phép các bài viết hiển thị tiêu đề. 


CÁCH THỰC HIỆN 

1. Đăng nhập Blogger Dashboard (Bảng điều khiển)
2. Chọn: Design (Thiết kế) > Edit HTML (Chỉnh sữa HTML)
3. Đánh dấu chọn ô: Expand Widget Templates (Mở rộng mẫu tiện ích)

4. Chèn script 

Bước 1: Tìm dòng code <b:include data='post' name='post'/>

- Thay thế nó bằng đoạn code sau:

<!-- Chỉ cho phép hiển thị tiêu đề bài viết ở trang Archive (Lưu trữ) và Label (Nhãn) -->
<b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>

<h3 class='post-title'><a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a></h3>
<b:else/>
<b:include data='post' name='post'/>
</b:if>
<b:else/>
<b:include data='post' name='post'/>
</b:if>

!= data:blog.url': Không áp dụng thủ thuật này trên trang chủ.
!= "item"': Không áp dụng thủ thuật này trong trang bài viết.


Bước 2: Save template. (Lưu mẫu)


Xem thêm tại đây: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2065

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN