Home » Chèn thêm khung Add a gadget (Thêm tiện ích) cho phần Header và Main
Chèn thêm khung Add a gadget (Thêm tiện ích) cho phần Header và Main
Đăng lúc 12/07/2011 02:41:00 PMGiới thiệu: 
Thông thường mặc định mỗi theme của Blogspot là chỉ có cho phép "Thêm tiện ích" ở Sidebar (2 bên blog) và ở phần footer (phía dưới blog). Vì thế mà mỗi khi ta muốn chèn thêm các widget (tiện ích) cho phần Main hoặc Header thì ta phải tạo các widget ở Sidebar hoặc ở Footer rồi di chuyển tới chỗ cần hiển thị. Như vậy rất rườm rà, thủ thuật sau sẽ giúp bạn thêm tiện ích này ở cả Header và Main. 


CÁCH THỰC HIỆN 

1. Đăng nhập Blogger Dashboard (Bảng điều khiển)
2. Chọn: Design (Thiết kế) > Edit HTML (Chỉnh sữa HTML)
3. Không cần đánh dấu chọn ô: Expand Widget Templates (Mở rộng mẫu tiện ích)

4. Chèn script

Bước 1: Chèn cho phần Header

- Tìm dòng code có dạng (hoặc tương tự) sau:


<b:section class='header' id='header' maxwidgets='2' showaddelement='no'>


- Sau đó thay no bằng yes là OK.


Bước 2: Chèn cho phần Main

- Tìm dòng code có dạng (hoặc tương tự) sau:

<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>


- Sau đó thay no bằng yes là OK.


Bước 3: Save template. (Lưu mẫu)
Nguồn: http://kenhdaihoc.com/forum/forumdisplay.php?f=251

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN