Chèn ảnh luôn hiện ở phía trước mặt Blog - Thích hợp cho quảng cáo
Đăng lúc 12/08/2011 09:09:00 PM
Untitled


Giới thiệu: Khi thực hiện điều này các hình ảnh được chèn sẽ luôn luôn xuất hiện ở phía trước mặt của blog của bạn, hình ảnh sẽ luôn luôn xuất hiện ngay cả khi người xem di chuyển chuột (lên, xuống) trong blog của bạn.


CÁCH THỰC HIỆN 

1. Đăng nhập Blogger Dashboard (Bảng điều khiển) 
2. Chọn: Design (Thiết kế) > Edit HTML (Chỉnh sữa HTML) 
3. Không cần đánh dấu chọn ô: Expand Widget Templates (Mở rộng mẫu tiện ích)

4. Chèn script 

Bước 1: Tìm dòng ]]></b:skin>

- Thêm vào trước nó đoạn code sau:

/*Chèn hình cố định (1)*/
#top_image {
position:fixed;
_position:absolute;

bottom:5px; /*Vị trí hình trên blog*/
left:5px;     /*Vị trí hình trên blog*/ 

clip:inherit;
_top:expression(document.documentElement.scrollTop+
document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight);
_left:expression(document.documentElement.scrollLeft+ document.documentElement.clientWidth – offsetWidth); }

left:5px;  Nếu bạn muốn hiện bên phải thì thay bằng: right:5px;

Bước 2: Tìm thẻ đóng </body>

- Thêm vào trước nó đoạn code sau: 

<!--Chèn hình cố định (2) -->
<div id='top_image'>
<img src= "http://kenhdaihoc.com/forum/images/ads1.gif"/>
</div>

http://kenhdaihoc.com/forum/images/ads1.gif - Thay bằng link ảnh của bạn
Bước 3: Save template. (Lưu mẫu)

Nguồn: 

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN