Cấm click chuột phải trên Web, Blog
Đăng lúc 12/08/2011 09:31:00 AMGiới thiệu: Vì một lý do nào đó mà bạn không muốn mọi người ghé thăm website hay blog của bạn sử dụng chuột phải. Thì đoạn code sau sẽ giúp bạn việc này.

Khi ta dùng chuột phải trên blog, thì lập tức một bảng thông báo sẽ xuất hiện. 

Xe thêm tại đây: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2070
CÁCH THỰC HIỆN 

1. Đăng nhập Blogger Dashboard (Bảng điều khiển)
2. Chọn: Design (Thiết kế) > Edit HTML (Chỉnh sữa HTML)
3. Không cần đánh dấu chọn ô: Expand Widget Templates (Mở rộng mẫu tiện ích)

4. Chèn script

Bước 1: Tìm thẻ đóng </head>

- Thêm vào trước nó đoạn code sau:

<!-- Cấm click chuột phải trên Web, blog -->
<script language='JavaScript'>
var msg="Kehdaihoc.com khong cho bạn click chuột phải đâu nhé!!!";
function disableIE() {if (document.all) {alert(msg);return false;}
}
function disableNS(e) {
if (document.layers||(document.getElementById&amp;&amp;!document.all)) {
if (e.which==2||e.which==3) {alert(msg);return false;}
}
}
if (document.layers) {
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=disableNS;
} else {
document.onmouseup=disableNS;document.oncontextmenu=disableIE;
}
document.oncontextmenu=new Function("alert(msg);return false")
</script>

Đoạn code trên là áp dụng cho cả Blog.


Mở rộng thủ thuật

1. Chỉ cấm click chuột phải ở trang bài viết

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
Code ở bước 1
</b:if>

2. Chỉ cấm click chuột phải ở trang chủ

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
Code ở bước 1
</b:if>

3. Chỉ cấm click chuột phải ở trang chủ, trang nhãn

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
Code ở bước 1
</b:if>

4. Chỉ cấm click chuột phải trang lưu trữ

<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
Code ở bước 1
</b:if>

5. Chỉ cấm click chuột phải ở trang tĩnh

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
Code ở bước 1
</b:if>

6. Chỉ cấm click chuột phải ở một trang riêng biệt nào đó

<b:if cond='data:blog.url == "LINK_của_trang_riêng_biệt"'>
Code ở bước 1
</b:if>

7. Cấm hết, chỉ trừ trang bài viết

<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
Code ở bước 1
</b:if>

Lưu ý: Nếu thay == thành != thì kết quả sẽ ngược lại.

== // Chỉ cấm click chuột phải ở trang ...
!= // Cấm click chuột phải hết ở các trang, trừ trang ...


Bước 2: Save template. (Lưu mẫu)

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN