BBcode Spoiler ( Ẩn/ hiện nội dung)
Đăng lúc 12/28/2011 08:09:00 AM
Trích từ: tổng hợp thủ thuật vBulletin

Bấm vào đây để xem nội dung đầy đủ

Thêm 1 BBcode mới với Replacement là:

<div class="spoiler-wrap">
<div class="spoiler-head folded clickable">Bấm vào đây để xem nội dung đầy đủ</div>
<div class="spoiler-body">{param}</div>
</div>
Chèn cái này vào headinclude template
<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
function initSpoilers(context)
{
var context = context || 'body';
$('div.spoiler-head', $(context))
.click(function(){
$(this).toggleClass('unfolded');
$(this).next('div.spoiler-body').slideToggle('fast');
})
;
}
$(document).ready(function(){
initSpoilers('body');
});
</script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="spoiler.css" />
Bạn down file css và js ở đây:
http://kenhdaihoc.com/forum/spoiler.css
http://kenhdaihoc.comforum/jquery.js

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN