Bài Tập Nhóm Quản Lý Nhân Sự - Hệ Quản Trị CSDL
Đăng lúc 12/15/2011 06:19:00 PM
Nọi dung gồm 3 phần
1. Khảo sát quy trình nghiệp vụ
2. Thiết kế ERD
3. Xây dựng câu truy vấn

http://www.mediafire.com/download.php?q1knsd2lwm498gk

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN