Bài giảng Thương mại điện tử - Powerpoint rất chi tiết
Đăng lúc 12/27/2011 10:21:00 PM

Giới Thiệu Môn Học 

Bài 1.Giới Thiệu E-Commerce 
Bài 2. Internet và Web: Cơ sở hạ tầng của TMĐT 
Bài 3. Các công cụ Web hỗ trợ Thương Mại Điện Tử 
Bài 4. Các phần mềm phục vụ TMĐT Electronic Commerce Software 
Bài 5. Mối đe dọa an ninh trong TMĐT 
Bài 6. Thực Hiện Bảo Mật trong Thương Mại Điện Tử 
Bài 7. Các hệ thống thanh toán điện tử 
Bài 8. E- Marketing


Pass nếu có: chatlove.kenhdaihoc

Xem thêm tại diễn đàn kenhdaihoc.comhttp://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2390

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN