Thiết lập Password để xem bài viết
Đăng lúc 4/25/2011 09:53:00 AM
[chiase-vanthuc]Thủ thuật này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thiết lập password để xem 1 bài viết nào đó. Đây là 1 ý tưởng khá mới của bạn Linh Vo cho blogger. Với thủ thuật này, khi bạn muốn xem bài viết nào đó (hoặc 1 trang nào đó trong blog) thì nó sẽ hiển thị 1 bảng popup nhỏ yêu cầu điền password vào.


☼ Và sau đây là thủ thuật :
1. Cài đặt password cho tất cả bài viết trong blog.
- vào bố cục
- vào chỉnh sửa code HTML
- thêm đoạn code bên dưới vào sau thẻ <head> hoặc trước thẻ </head>


<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<script language='JavaScript'>
var password;
var pass1="vanthuc";

password=prompt('Please enter your password to view this page!',' ');

if (password==pass1)
alert('Password Correct! Click OK to enter!');
else
{
window.location="http://chiase-vanthuc.blogspot.com";
}
</script>
</b:if>

- Có thể thay đổi code màu xanh theo ý thích của bạn.
var pass1="vanthuc"; : thiết lập password (đổi code màu đỏ lại)
window.location="http://chiase-vanthuc.blogspot.com"; : đây là code thiết lập trang web sẽ tự động trả lại trở về khi bạn đánh sai password.(đổi code màu đỏ lại)

2. Thiết lập cho 1 bài viết cụ thể nào đó:
- Chỉ cần đổi lại code màu cam như ở bên dưới là được.

<b:if cond='data:blog.url == "Địa chỉ URL của bài viết"'>
<script language='JavaScript'>
var password;
var pass1="vanthuc";

password=prompt('Please enter your password to view this page!',' ');

if (password==pass1)
alert('Password Correct! Click OK to enter!');
else
{
window.location="http://chiase-vanthuc.blogspot.com";
}
</script>
</b:if>


☼ Mở rộng của thủ thuật :
- Với thủ thuật này ta có thể thiết lập nhiều password khác nhau, chỉ cần điền đúng 1 trong những password đó là có thể xem được bài viết đó.
Và đây là code :

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<script language='JavaScript'>
var password;
var pass1="password1";
var pass2="password2";
var pass3="password3";

password=prompt('Please enter your password to view this page!',' ');

if (password==pass1 || password==pass2 || password==pass3)
alert('Password Correct! Click OK to enter!');
else
{
window.location="http://chiase-vanthuc.blogspot.com";
}
</script>
</b:if>


Chúc các bạn thành công.


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN