Tạo phiếu thăm dò khảo sát thông tin cho blogspot
Đăng lúc 4/22/2011 05:34:00 PM
Chú ý: Bạn phải chọn ngôn ngữ là Tiếng Anh trước khi tạo phiếu thăm dò!

Sau khi đã đổi ngôn ngữ sang Tiếng Anh : Chọn Layout > Ad a Gadget > Poll .
Điền câu hỏi và câu trả lời, ngày, giờ dừng cuộc thăm dò vào ...Nếu muốn người xem có thể chọn nhiều câu trả lời thì hãy đánh dấu vào phần Allow visitors to select multiple answers.

Làm theo hình vẽ sau:
Sau đó bấm save để ra xem kết quả. Chúc thành công. Bạn cứ thức mắc sao không thể tạo Poll ở ngôn ngữ là Tiếng Việt. Có lẽ Google chưa hỗ trợ đó bạn.
Xem ảnh:LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN