Phần 2: KỸ THUẬT TAY MẶT 7
Đăng lúc 4/15/2011 03:22:00 PM
12
Các Nhịp Ðiệu thuộc nhóm VALSE :Nhóm VALSE gồm những bài nhịp ba, giản dị hơn nhóm SLOW nhiều, vì chỉ có vài nhịp điệu, biến đổi từ:

a) đổi tốc độ,
b) đổi số “khảy” vì áp dụng lối nhân 1, nhân 2, nhân 3,

Bắt đầu với cách nhân 1 (có 3 phách thì khảy 3 lần) :


NHÂN 1:

Ðiệu VALSE : Bạn chỉ cần đánh :

Phách 1: ngón cái (p) nốt bass mang tên hợp âm
Phách 2 & 3 : Trải toàn bộ các nốt của hợp âm.

Bạn cũng có thể ngắt “trải” thứ hai và thứ ba.

Ðệm VALSE hợp âm Am.

Ðếm  1        2         3        
                                                             
E-------------0-------0-----
B-------------1-------1-----
G-------------2-------2-----
D----------- -----------------
A-----0----------------------
E------------------------- ---

Như  đã  nói trên, “ngắt” là làm cho hợp âm vừa đàn tắt tiếng ngay.  Nếu viết thành nốt nhạc thì sẽ là:

Phách 1: đen
Phách 2 & 3: móc đơn + lặng móc đơn .


VALSE MUSETTE :  Tương tự như VALSE nhưng đệm nhanh hơn


BOSTON : Tương tự như VALSE nhưng đệm rất chậmNHÂN HAI

Nhịp VALSE trên đây có thể đàn theo cách nhân hai, nghĩa là 1 phách sẽ đàn 2 “trải”, một ô nhịp sẽ đàn 6 trải.  Người ta thường gọi đây là nhịp VALSE LENTE (cũng tương tự như BOSTON theo cách “nhân hai”)NHÂN BA

Với mỗi phách là 1 dấu đen, nay “nhân 3” (thành ra liên ba móc đơn) thì ta sẽ có SERENADE .

Trong thí dụ sau đây thì cách đệm là :

P – i – m  -  p – i – m  -  p – i –m


Tóm tắt lại thì gia đình VALSE chỉ có mấy điệu trên đây là chính.  Trong bài tới tôi sẽ viết về nhóm RUMBA.


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN