Hướng dẫn quản lí tài khoản trên SATAVINA
Đăng lúc 4/15/2011 05:58:00 PM


Bước 1: Bạn đăng nhập vào trang web (click vào mục Đăng Nhập ở góc trên bên phải trang web).

Bước 2: Bạn vào mục "Tài khoản của bạn".

Bước 3:
- Để xem thông tin bạn vừa khai báo khai đăng ký thành viên, bạn vào mục "Thông tin tài khoản":

Bạn chú ý 2 dòng trên cùng, đây là email và mã số thành viên của bạn dùng để giới thiệu bạn bè tham gia. 5 dòng trên cùng bạn không thể chỉnh sửa thông tin khi đã đăng ký. Trong trường hợp khai báo sai bất kỳ dòng nào trong 5 dòng trên cùng, bạn nên gửi yêu cầu huỷ tài khoản về email "[email protected]" và liệt kê tất cả thông tin trong tài khoản để admin đối chiếu và huỷ tài khoản. Sau khi huỷ, bạn có thể đăng ký tài khoản mới và khai báo chính xác thông tin.

- Để xem điểm số của bạn, bạn vào mục "Báo cáo thu nhập". Bạn có thể xem điểm số của  chính bạn kiếm được và điểm số bạn có được từ những bạn bè mà bạn giới thiệu vào xem quảng cáo (xem video và đọc tin quảng cáo). Đối với điểm số từ mục "Viết bài" và "Phiếu khảo sát" bạn chỉ nhận được điểm số do chính mình thực hiện công việc.

- Để xem lịch sử làm việc của bạn, bạn vào mục "Lịch sử công việc". Bạn có thể kiểm tra điểm số của chính bạn kiếm được qua các công việc bạn đã thực hiện trên SATAVINA.com.

- Để biết số điểm quy đổi ra Việt Nam Đồng (VND) và thanh toán số tiền đó, bạn vào mục "yêu cầu thanh toán".Hiện tại, SATAVINA có 3 hình thức thanh toán cho bạn đó là:

+ Thanh toán qua các dịch vụ của SATAVINA. Là hình thức thanh toán tự do theo mức phí dịch vụ SATAVINA quy định.

+ Thanh toán qua thẻ cào di động. Yêu cầu giá trị thanh toán phải là bội số của 50.000 đồng.

+ Thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Yêu cầu giá trị thanh toán phải là bội số của 100.000 đồng,  và giá trị mỗi lần thanh toán ít nhất là 300.000 đồng (bạn có thể yêu cầu thanh toán 300.000 đồng hay 400.000 nghìn đồng nhưng không được  chấp nhận thanh toán  qua ngân hàng khi yêu cầu 200.000 đồng hoặc 410.000 đồng).

Bạn sẽ gửi yêu cầu thanh toán vào cuối tháng, và SATAVINA sẽ thanh toán cho bạn vào ngày 15 đến ngày 20 của tháng kế tiếp.

- Để xem những khoản bạn đã được thanh toán, bạn vào mục "Lịch sử thanh toán". Bạn sẽ thấy được quá trình thanh toán của những yêu cầu thanh toán của bạn, bạn sẽ biết được những yêu cầu đó có hợp lệ và có được thanh toán hay không.

- Để mời bạn bè cùng tham gia, bạn có thể sử dụng chức năng "Mời bạn bè", hoặc tự soạn thảo cách mời riêng cho bạn.


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN