Hình nền cho từng thành phần của blog
Đăng lúc 4/25/2011 09:14:00 AM

Bạn đã làm hình nền cho blog của mình chưa?  Hôm nay tôi hướng dẫn một cách làm hình nền khác: hình nền cho từng phần của blog (header, main, sidebar, footer).

Hình 2. Layout


Các thành phần trên layout
Hình 1. Mô hình hiển thị
Làm sao để làm hình nền từng thành phần này? Sau khi đăng nhập blogger.com, bạn vào Edit HTML, kéo thanh trượt sẽ tìm thấy các thành phần này.


A. Thành phần Header
#header-wrapper {
width:660px;
margin:0 auto 10px;
border:1px solid $bordercolor;
}

B. Thành phần Main
#main-wrapper {
width: 410px;
float: left;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

C. Thành phần Sidebar
#sidebar-wrapper {
width: 220px;
float: right;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

D. Thành phần Footer
#footer {
width:660px;
clear:both;
margin:0 auto;
padding-top:15px;
line-height: 1.6em;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.1em;
text-align: center;
}

Như bạn đã biết cách chèn hình nền cho blog, đoạn mã liên kết đến hình:

background-image:url(link hinh);

Trong đó link hinh là liên kết đến hình nền. Như vậy muốn chèn vào header, bạn sẽ chèn như sau:

#header-wrapper {
width:660px;
background-image:url( link hinh);
margin:0 auto 10px;
border:1px solid $bordercolor;
}

Cách chèn tương tự cho các thành phần khác.


Kích thước hình nền cho từng thành phần


Tùy theo width của mỗi thành phần. Các tối ưu nhất hình nền cho từng thành phần có chiều ngang bằng với width của mỗi thành phần. Chiều dọc càng nhỏ càng tốt.


Ví dụ thành phần main và sidebar sẽ kéo dài hoặc thu hẹp chiều dọc theo nội dung bài viết hay số lượng widget được thêm vào, điều này chúng ta không thể kiểm soát được, vì vậy sử dụng ảnh có chiều ngang bằng width của mỗi thành phần, chiều dọc nhỏ để tự động lặp lại theo độ dài hiển thị. Theo các con số như ví dụ trên, chúng ta sẽ thiết kế hình nền với chiều ngang 410px cho main và 220px cho sidebar. Một tấm ảnh vừa phải có kích thước 410 x 10 là tương đối hợp lý. Cần thêm vào đoạn mã sau để hình nền lặp lại theo chiều dọc:

background-repeat: repeat-y;

Để hình nền này nằm vị trí cân đối, bạn có thể thêm vào:

background-position: center center;

Lưu ý thêm, bạn có thể định nghĩa màu nền cho toàn bộ blog của mình sao cho tương phản và làm nổi bậc các thành phần. Có hai cách để làm việc này.


Cách 1. Bạn chọn Font and Colors (Màu và chữ) trên Template, chọn màu cho background


Cách 2. Vào Edit HTML, bạn kéo thanh trược để tìm:

body {
background:$bgcolor;
margin:0;
color:$textcolor;
font:x-small Georgia Serif;
font-size/* */:/**/small;
font-size: /**/small;
text-align: center;
}

Trong đó background:$bgcolor; định màu nền thay đổi theo lựa chọn của bạn ở cách trên. Hãy lấy mã màu thập lục và chèn thẳng. Ví dụ, màu trắng như sau:

background:#ffffff;

Chúc bạn thành công!


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN