[Code Css 360 New Plus] Trong suốt toàn bộ blog 360Plus Beta - Trang Phụ
Đăng lúc 4/18/2011 04:31:00 PM
Bài viết này sẽ hướng dẫn trong suốt các trang phụ sau khi đã sử dụng code trong suốt toàn bộ trang chính 


1. Trang Profile


Quote:
#profile_info .bd, #profile_info th{background:transparent !important;}/*olympia41124*/

2. Trang Album

Quote:
#gallery_list .rc_bc .bd,
#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar,
#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .bd,
#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .hd,
#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar button,
#gallery_list .rc_bc .hd .titlebar .hd select {background:transparent;}/*olympia41124*/

3. Trang Xem Từng Hình Trong Album

Quote:
#photo_enlarge .rc_bc .bd, #photo_enlarge .ft, #blog_compose .rc_bd .rc_bc .bd .actionbar .bd button, #photo_enlarge #photo_comment_list,#photo_enlarge #photo_comment_list .bd, #photo_enlarge .rte_fieldset,#photo_enlarge .photo-comment
{background:transparent;}/*olympia41124*/

4. Trang Bạn Bè

Quote:
#friend-list .mod-tag-friend-list, #friend-list .mod-tag-friend-list .ft, #friend-list .mod-tag-friend-list .bd{background:transparent !important;}/*olympia41124*/

Ngoài ra ở bản beta có một số trang ta không thể thay đổi được : cập nhật, mạng lưới blog, tất cả lời bình ...

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN