Xử lý ảnh
Đăng lúc 3/08/2011 10:40:00 PM


Thông tin chung về Xử lý ảnh

Dung lượng file: 6.51MB
Hệ điều hành / Môi trường làm việc: PDF
Giá bán: $0 

Xử lý ảnh Description

Sponsored links
Chương 1. Cơ sở xử lý ảnh
Chương 2. Cải thiện ảnh
Chương 3. Phục hồi ảnh
Chương 4. Mã hoá ảnh

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN