Thủ thuật yêu cầu : Chống copy và quét khối trong blog (cập nhật)
Đăng lúc 3/05/2011 11:30:00 AM
 Thủ thuật này sẽ giúp ích cho 1 số bạn muốn giữ bản quyền về nội dung của blog mình, tránh nội dung bị sao chép đại trà. Bài viết sẽ dùng 2 thủ thuật là ngăn chặn việc dùng chuột phải (right click) và quét khối trên blog.
Có thể xem demo ở đây : http://bl2-fd.blogspot.com/

Hình ảnh minh họa khi bạn dùng chuột phải:


☼ Cách thực hiện:
1. vào bố cục
2. vào chỉnh sửa code HTML
3. chèn đoạn code bên dưới vào sau thẻ <head> hoặc trước thẻ </head> 

<!-- code chống quét khối -->
<script language='JavaScript1.2'>
function disableselect(e){
return false
}

function reEnable(){
return true
}

//if IE4+
document.onselectstart=new Function ("return false")

//if NS6
if (window.sidebar){
document.onmousedown=disableselect
document.onclick=reEnable
}

</script>

<!-- code chống dùng chuột phải -->
<script language='JavaScript'>

var msg="Welcome to BlOg FD";
function disableIE() {if (document.all) {alert(msg);return false;}
}
function disableNS(e) {
if (document.layers||(document.getElementById&amp;&amp;!document.all)) {
if (e.which==2||e.which==3) {alert(msg);return false;}
}
}
if (document.layers) {
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=disableNS;
} else {
document.onmouseup=disableNS;document.oncontextmenu=disableIE;
}
document.oncontextmenu=new Function("alert(msg);return false")

</script>

- Thay đổi lại dòng thông báo (code màu xanh).

4. Save template
☼ Cập nhật : chỉ cấm sao chép ở trang bài viết, hoặc không cho thủ thuật hiển chạy trên trang chủ.
- Chỉ cấm sao chép ở trang bài viết : thủ thuật này xem ra tiện lợi nhất, vì bạn chủ yếu chỉ cấm việc người xem copy nội dung cũng như hình ảnh của bài viết, vì thế ta áp dụng thủ thuật này chỉ ở trang bài viết, như thế sẽ không làm cho người đọc thấy bất tiện. Để thực hiện việc này, bạn chỉ cần thêm đoạn code màu đỏ vào code ở bước 3 :

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
{CODE Ở BƯỚC 3}
</b:if>

- Ngoài ra bạn cũng có thể ngăn không cho thủ thuật này có tác dụng ở trang chủ, tức là ở trang chủ ta có thể dùng chuột phải hoặc quét khối 1 cách bình thường. Để thực hiện các bạn cũng làm tương tự như trên :

<b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'>
{CODE Ở BƯỚC 3}
</b:if>

Nguồn : internet

Chúc các bạn thành công.

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN