Lập trình Web - Ebook là giáo trình bộ môn Lập trình web cho ngành công nghệ phần mềm...
Đăng lúc 3/08/2011 09:00:00 PM


Thông tin chung về Lập trình Web - Ebook là giáo trình bộ môn Lập trình web cho ngành công nghệ phần mềm...

Dung lượng file: 2.13MB
Hệ điều hành / Môi trường làm việc: Windows
Giá bán: $0 

Lập trình Web - Ebook là giáo trình bộ môn Lập trình web cho ngành công nghệ phần mềm... Description


Sponsored links
Đây là các phần và bài trong ebook:
Phần 1: Ngôn ngữ lập trình Javascript
Bài 1: Các Thành phần cơ bản của javaScript
Bài 2: Các cấu trúc điều khiển trong javascript
Bài 3: Các thao tác về cửa sổ
Bài 4: Các thuộc tính đối tượng và sự kiện
Bài 5: Mảng và vòng lặp
Bài 6: Xâu ký tự và một số đối tượng khác
Phần 2: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình web
Bài 1: Giới thiệu về ASP
Bài 2: Lập trình với ASP
Bài 3: Cấu trúc điều khiển lặp
Bài 4: Xây dựng ứng dụng ASP
Bài 6: Kết nối DataBase
Bài 5: Hệ quản trị CSDL MS Access 2003
Ví dụ-Bài tập Download Lập trình Web - Ebook là giáo trình bộ môn Lập trình web cho ngành công nghệ phần mềm...


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN