LAB CCNA tiếng Việt
Đăng lúc 3/08/2011 11:17:00 PM

LAB CCNA TIẾNG VIỆT


Thông tin chung về LAB CCNA tiếng Việt

Dung lượng file: 4.17MB
Hệ điều hành / Môi trường làm việc: PDF
Giá bán: $0 

LAB CCNA tiếng Việt Description

Sponsored links
Đây là quyển LAB do thầy MCSE, LPI1, CCNP, CCSP Dương Văn Toán biên dịch. Sách hướng dẫn rất chi tiết, giúp các bạn nắm rõ hơn ý nghĩa các câu lệnh nhất là khi đa phần các bạn học CCNA thì kỹ năng đọc sách bằng tiếng Anh vẫn còn hạn chế. Ngoài ra đối với các bạn đã từng học CCNA thì việc đọc xong quyển LAB này sẽ giúp bạn hiểu sâu thêm rất nhiều.

Chú ý: Sách chỉ phát huy hiệu quả tối đa khi thực hành trên hệ thống LAB thật

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN