Hiển thị bài viết ngẫu nhiên Widget cho Blogger với Thumbnails
Đăng lúc 3/08/2011 11:47:00 AM


Cái Random Posts Gadget này hiển thị danh sách các bài posts một cách ngẫu nhiên trên Blog’s Sidebar (mình bỏ luôn vào content của blog cũng được, xem demo ở đây nhé). Sử dụng khá đơn giản như ở trong panel điều khiển ở dưới, hoàn toàn rất dễ dàng để phù hợp với nhu cầu của bản thân. Gadget này sẽ lấy các tham số theo styles của blog của bạn nhưng bạn cũng có thể tùy chỉnh nó theo ý thích của mình bàng cách nhập vào các thông số trên bang lựa chọn WYSIWYG.

random-posts-gadget 

Điểm qua các lựa chọn chính

Maximum Length of Post Title – độ dài hiển thị của title, phần dài hơn sẽ bị cắt đi.

Snippet Style – chọn xem là hiển thị thums hay tóm tắt nội dung hay là cả hai?

Snippet Thumbnail – nên chọn any thumbs


Chú ý:- Chọn “Site Feeds” set to Full. 

Thumbnail Dimensions – Size of the Thumbnail.

Summary Length - độ dài phần tóm tắt.

Post Meta Style – Nên chọn theo mặc định. Nếu muốn hiện ngày tháng ... thì chọn option tương ứng.

Font and Font Size – cái này thì rõ rồi,


Extra Styling – vị trí hiển thị thumbs

Border Color – màu của border tham khảo ở W3Schools -http://www.w3schools.com/html/html_colornames.asp để dễ lựa chọn hơn


Link Color and Text Color – Màu của link trên title và text.

Add The Gadget to your Blog

Xem demo của mình ở đây hoặc vào link gốc của Aneesh. http://www.blogger.com/add-gadget?url=http://bloggerplugins.org/1.xml

Nguồn: tutsvnn.tk

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN