Hiển thị bài viết mới nhất chạy marquee chiều ngang cho blogspot
Đăng lúc 3/23/2011 09:29:00 AM

Có nhiều kiểu tiện ích Bài viết mới nhất với những kiểu dáng và đặc điểm riêng biệt. Hôm nay chiase-vanthuc xin giới thiệu một kiểu tiện ích Bài viết mới nhất chạy marquee chiều ngang (Horizontal Marquee Recent Posts Widget) rất hữu ích cho blogspot. Tiện ích này hiển thị những bài viết mới nhất cho blogspot với kiểu trình chiếu chạy ngang, với đặc trưng tiết kiệm không gian web là một ưu điểm có thể nhìn thấy dễ dàng so với các kiểu tiện ích cùng loại.
DEMO tại blog này
ảnh minh họa


Đăng nhập Blogger  ==> thêm  tiện ích HTML/Javascript 
coppy đoạn code bên dưới và dán vào HTML/JAVASCRIPT 
save lại là ok.

CODE
<style type="text/css">
.feedmarquee a:link{
font-size: 11px;
text-decoration: none;
color:#fff;
}
.feedmarquee {
font-size: 12px;
color:#FEE405;
position:absolute;
background: #C0C0C0;
padding:2px;
width: 640px;
}
</style>
<script src="http://hacodeproject.googlecode.com/files/recentpostsscrollerha.js" type="text/javascript"></script>
<div class="feedmarquee">
<script type="text/javascript">
var nMaxPosts = 20;
var sBulletChar="-" ;
var nWidth;
var nScrollDelay = 155;
var sDirection="left";
var sOpenLinkLocation="p";
</script>
<script src="http://chiase-vanthuc.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=RecentPostsScrollerha" type="text/javascript"> </script>
</div>

Trong đoạn code trên, 
bạn có thể điều chỉnh chiều rộng bố trí tiện ích tại tham số width: 640px, điều chỉnh số bài
viết tối đa được trình chiếu tại tham số var nMaxPosts = 20 đồng thời cần 
thay chiase-vanthuc bằng tên blogspot 
của bạn.
chúc các bạn thành công!

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN