Đăng lúc 3/08/2011 10:24:00 PM

Giáo trình PowerPoint tiếng việt

Thông tin chung về Giáo trình PowerPoint tiếng việt

Dung lượng file: 0.9MB
Hệ điều hành / Môi trường làm việc: Giải nén file .RAR, có chương trình đọc file . PDF
Giá bán: $0 

Giáo trình PowerPoint tiếng việt Description

Sponsored links
Giáo trình PowerPoint tiếng việt.
Giới thiệu với các bạn cuốn sách dạy về PowerPoint bằng tiếng việt. Chúc các bạn làm tốt

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN