Giáo trình Photoshop Cs8.0 + Bài tập thực hành
Đăng lúc 3/08/2011 10:29:00 PM


Thông tin chung về Giáo trình Photoshop Cs8.0 + Bài tập thực hành

Dung lượng file: 30.3MB
Hệ điều hành / Môi trường làm việc: Windows
Giá bán: $0 

Giáo trình Photoshop Cs8.0 + Bài tập thực hành Description

Sponsored links
Cuốn giáo trình này được trình bày theo cách cơ bản và chi tiết, có bao gồm cả ví dụ. Chúc các bạn thành công!

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN