Giáo trình 3Ds Max 9.0
Đăng lúc 3/08/2011 10:43:00 PM


Thông tin chung về Giáo trình 3Ds Max 9.0

Dung lượng file: 3.04MB
Hệ điều hành / Môi trường làm việc: PDF
Giá bán: $0 

Giáo trình 3Ds Max 9.0 Description

Sponsored links
Tài liệu học tập giúp bạn có thể làm việc với ứng dụng 3Ds Max 9.0
Bài 1: Thiết lập đơn vị làm việc..
Bài 2: Vẽ cột..
Bài 3: Vẽ cửa sổ..
Bài 4: Trim (cắt) các đường Spline giao nhau..
Bài 5: Xuất file AutoCad –› 3Ds Max..
Bài 6: Ánh sáng trong 3Ds Max (ánh sáng ngoại thất)
Bài 7: Vật liệu trong 3Ds Max
..
Bài 18: Render


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN