Download Xion Audio Player phần mềm chuyên nghe nhạc cực pro
Đăng lúc 3/08/2011 07:36:00 PM

Download Install: http://www.r2.com.au/downloads/files/xion_v1.0b127.exe

(cài đặt trên hệ điều hành Windows 2000/XP/2003/Vista/7)

Download Portable: http://www.r2.com.au/downloads/files/xion_v1.0b127.zip
(phần mềm không cần cài đặt)

Xion Audio Player là gì?
Xion Audio Player là phần mềm siêu nhẹ và dễ dàng tùy chỉnh theo ý người sử dụng phần mềm.
Xion Audio Player có một tính năng mới tiêu chuẩn ở phần hỗ trợ giao diện. Các tiếp cận của Xion về việc thay giao diện sẽ là loại bỏ toàn bộ đoạn mã và cài đặt theo yêu cầu những giao diện khác được đặt bởi người sử dụng. Xion Audio Player sẽ trực tiếp đọc một file .PSD và sử dụng các tên lớp, ngay lập tức sẽ mang đến giao diện mới vào đời sống âm nhạc của bạn.
Xion Audio Player cũng hỗ trợ hướng tải dữ liệu từ các file nén zip mà cho phép bạn có thể đóng gói một vài file .PSD trong một gói. Đây có thêm lợi ích của việc nén và do đó tiêu thụ ít không gian ổ đĩa.
Hình ảnh
Xion Audio Player also supports direct loading from Zip files which allow you to package several .PSD files in the one package. This has the added benefit of being compressed and therefore consumes less disk space.
Xion Audio Player siêu nhẹ và chỉ tiêu thụ một lượng nhỏ của Ram và CPU.

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN