Download Unikey 2011 bộ gõ tiếng Việt
Đăng lúc 3/08/2011 07:34:00 PMUnikey Phần mềm Việt, niềm tự hào của người Việt Nam

Hình ảnh
Hình ảnh

Unikey hỗ trợ:

- 14 bảng mã tiếng Việt:

Unicode tổ hợp và dựng sẵn.

TCVN3 (ABC), BK HCM1, BK HCM2, Vietware-X, Vietware-F, VIQR, VNI, VPS, VISCII.

Unicode encodings: UTF-8, NCR Decimal/Hexadecimal – dùng cho Web.

Windows 1258 code page (chuẩn tiếng Việt của Microsoft).

- 3 phương pháp gõ thông dụng nhất: TELEX, VNI và VIQR.

- Chuyển đổi giữa 12 bảng mã tiếng Việt cho clipboard và file text. (UniKey 3.5 Alpha).

- Tất cả các phiên bản Windows 32 bit: Windows 9x/ME, Windows NT/2000/XP.

- UniKey chỉ có kích thước 60 KB, và không yêu cầu thêm bất cứ thư viện nào khác.

- UniKey không cần phải cài đặt.

http://chiase-vanthuc.blogspot.com

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN