Code ngày tháng có thêm lời chào thú vị bằng JavaScript
Đăng lúc 3/12/2011 04:10:00 PM

Code hiện ngày tháng năm bằng Tiếng Việt và đặc biệt là có thêm lời chào rất thú vị , 

từ 1 đến < 5 giờ sáng sẽ có hiện ngày tháng năm và thêm một lời chào : Bạn dậy sớm quá vậy?Hại sức khỏe lắm.Chúc một ngày vui vẻ
từ 5 - 10 có lời chào : Chào buổi sáng và chúc một ngày tốt lành
từ 11 - 12 có lời chào : Chào buổi trưa! nhớ ngủ trưa nha bạn!
từ 13 đến <17 giờ có lời chào : Chào buổi chiều
từ 17 đến <18 giờ có lời chào : Chào buổi chiều - Chúc bạn có một buổi chiều ngon miệng ?
từ 18 đến <21 giờ có lời chào : Chào buổi tối
từ 21 đến 24 có lời chào : Chúc bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp


Đoạn code :
<script language="JavaScript">
<!--
// Store the date In avarlable
d = new Date()
dateText = ""
// Get the cuurent day and convert it to the name of the day
dayValue = d.getDay()
if(dayValue == 0)
dateText += "Chủ Nhật"
else if (dayValue == 1)
dateText += "Thứ hai"
else if (dayValue == 2)
dateText += "Thứ Ba"
else if (dayValue == 3)
dateText += "Thứ Tư"
else if (dayValue == 4)
dateText += "Thứ Năm"
else if (dayValue == 5)
dateText += "Thứ Sáu"
else if (dayValue == 6)
dateText += "Thứ Bảy"
// Get the current date; if it's before 2000,add 1900
dateText += ", Ngày " + d.getDate()
// lấy tháng hiện tại và chuyển nó sang tháng theo tiếng Việt Nam
monthValue = d.getMonth()
dateText += " "
if (monthValue == 0)
dateText += "Tháng 1"
if (monthValue == 1)
dateText += "Tháng 2"
if (monthValue == 2)
dateText += "Tháng 3"
if (monthValue == 3)
dateText += "Tháng 4­"
if (monthValue == 4)
dateText += "Tháng 5"
if (monthValue == 5)
dateText += "Tháng 6"
if (monthValue == 6)
dateText += "Tháng 7"
if (monthValue == 7)
dateText += "Tháng 8"
if (monthValue == 8)
dateText += "Tháng 9"
if (monthValue == 9)
dateText += "Tháng 10"
if (monthValue == 10)
dateText += "Tháng 11"
if (monthValue == 11)
dateText += "Tháng 12"
// Get the current year; if it's before 2000, add 1900
if (d.getYear() < 2000)
dateText += ", Năm " + (1900 + d.getYear())
else
dateText += ", Năm " + (d.getYear())
// Get the current minutes
minuteValue = d.getMinutes()
if (minuteValue < 10)
minuteValue = "0" + minuteValue
// Get the current hours
hourValue = d.getHours()
// Customize the greeting based on the current hours
if (hourValue >=5 && hourValue <= 10)
{

timeText =  "Chiase-vanthuc! Chào buổi sáng và chúc một ngày tốt lành"
}
else if (hourValue > 10 && hourValue <= 12)
{

timeText =  " Vanthuc==> chào buổi trưa"
}
else if (hourValue >= 13 && hourValue <17)
{

timeText = " Vanthuc==> Chào buổi chiều "
}
else if (hourValue >=17 && hourValue <18)
{
timeText = " Vanthuc==> Chào buổi chiều - Chúc buổi chiều ngon miệng"
}
else if (hourValue >=18 && hourValue<21)
{

timeText =  "Vanthuc==> Chào buổi tối"
}
else if( hourValue >=21 && hourValue <=24)
{
timeText =  " Vanthuc==> Chúc bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp"
}
else if(hourValue >=1 && hourValue <5 )
{
timeText = "Bạn dậy sớm quá vậy?Hại sức khỏe lắm.Chúc một ngày vui vẻ"
}

// Write the greeting, the date, and the time to the page
document.write(  dateText + "." + timeText + ".")
//http://chiase-vanthuc.blogspot.com
-->
</script>


Có gì thắc mắc thì cứ comment ở dưới nhe . Chúc thành công .

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN