Chèn khung chứa code trong bài đăng
Đăng lúc 3/11/2011 10:22:00 PM
Các bạn copy đoạn code này và sửa lại nhe
<div style="border-right: gray 1px solid; padding-right: 4px; padding-left: 4px; font-size: 8pt; border-top: gray 1px solid; padding-bottom: 4px; margin: 20px 0px 10px; overflow: auto; border-left: gray 1px solid; width: 97.5%; cursor: text; max-height: 200px; line-height: 12pt; padding-top: 4px; border-bottom: gray 1px solid; font-family: consolas, &#39;Courier New&#39;, courier, monospace; background-color: #f4f4f4">
  <pre style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: 8pt; padding-bottom: 0px; margin: 0em; overflow: visible; width: 100%; color: black; border-top-style: none; line-height: 12pt; padding-top: 0px; font-family: consolas, &#39;Courier New&#39;, courier, monospace; border-right-style: none; border-left-style: none; background-color: #f4f4f4; border-bottom-style: none">nội dung bạn muốn nhập</pre>
</div>
Vậy là xong , bạn đã có một khung chứa code y như trên
Lưu ý : chỉ thử áp dụng trên Google Blogger , các blog khác chưa thử .

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN