Chèn các kênh truyền hình trực tuyến vào blog
Đăng lúc 3/11/2011 11:58:00 PM

Code chèn các kênh truyền hình trực tuyến vào blog mà không cần code phức tạp chỉ cần chèn frame

<iframe src="http://fun.easyvn.com/_easyweb/web/design/tivi1.php" frameborder="0" width="450" height="450"></iframe>

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN