Bộ đĩa Video hướng dẫn thực hành Photoshop CS gồm ba DVD
I)_DVD1 hướng dẫn trên Adobe Photoshop CS3:
1_Thiết kế hình ảnh.
2_Tuyệt chiêu nhà nghề.
3_Ý tưởng thiết kế Album.
II)_DVD2 hướng dẫn trên Adobe Photoshop CS3:
1_Thiết kế nhãn DVD.
2_In nhãn DVD với R230.
3_Camera Raw 4.2.
III)_DVD3 hướng dẫn trên Adobe Photoshop CS4:
Khám phá Adobe PhotoShop CS4.

Link down: 


Pass Unlock DVD1 và DVD2: vn-zoom.

(Nhớ chuyển sang chế độ tiếng Anh ở Unikey.Khi đánh pass Unlock)

Pass Unlock and Unrar DVD3: thuyho

Nguồn :vn-zoom.com