Bài giảng thiết kế mạng
Đăng lúc 3/08/2011 11:02:00 PM


Thông tin chung về Bài giảng thiết kế mạng

Dung lượng file: 1.89MB
Hệ điều hành / Môi trường làm việc: Windows
Giá bán: $0 

Bài giảng thiết kế mạng Description

Sponsored links
Nhập môn mạng máy tính, các kiến thức chung, các loại mạng chủ yếu, thiết kế mạng, mô hình mạng OSI, cáp mạng, phương tiện vật lý, giao thức....

Sách của tác giả: Lương Việt Nguyên
Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại Học Công Nghệ

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN