Đặt quảng cáo vào giữa bài viết cho Blogger
Đăng lúc 3/08/2011 11:43:00 AM

Có nhiều vị trí đặt quảng cáo trong phần bài viết của blog, như đã giới thiệu trong bài Chèn quảng cáo ads vào trong bài viết Blog. Tuy nhiên rất nhiều bạn hỏi cách thức đặt Ads vào phần giữa mỗi bài viết giống như một số Blog tham giá GA đã thực hiện được.

Trong bài viết này xin giới thiệu với các bạn cách đặt quảng cáo vào giữa mỗi bài viết trong Blog dành cho Blogger.
adsense_middle_post
Cách thực hiện:
  • Truy cập vào Blogger:
Truy cập vào Blogger Dashboard > Layout > Edit Html > Check vào ô chọn “Expand Widgets”
  • Chỉnh sửa Code trong Edit HTML:
Tìm (Press Ctrl + F) đoạn code: <data:post.body/>
Và thay chúng bằng đoạn code dưới:

<div expr:id='"aim1" + data:post.id'></div>
<div style="clear:both; margin:10px 0">
<!-- Chèn mã quảng cáo vào đây -->
</div>
<div expr:id='"aim2" + data:post.id'>
<data:post.body/>
</div>
<script type="text/javascript">
var obj0=document.getElementById("aim1<data:post.id/>");
var obj1=document.getElementById("aim2<data:post.id/>");
var s=obj1.innerHTML;
var r=s.search(/\x3C!-- adsense --\x3E/igm);
if(r>0) {obj0.innerHTML=s.substr(0,r);obj1.innerHTML=s.substr(r+16);}
</script>

Bạn chèn đoạn mã quảng cáo thay cho dòng <!-- Chèn mã quảng cáo vào đây --> và lưu mẫu.
  • Các thực hiện:
Bây giờ mỗi khi soạn bài viết, khi viết (soạn thảo) tới khoảng giữa bài bạn muốn hiển thị quảng cáo thì chèn đoạn code dưới vào:
<!-- adsense -->

và tiếp tục viết tiếp bài.
Khi đăng bài viết bạn sẽ thấy quảng cáo hiển thị ngay dưới đoạn bạn đã chèn mã: <!-- adsense --> vào.
Chúc các bạn thành công !!!

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN