VCD học tiếng Anh cực hay [Mediaire]
Đăng lúc 2/24/2011 03:41:00 PM
Bộ tài liệu cực kì đầy đủ bao gồm 80VCD (định dạng file: AVI) dành cho đối tượng từ chưa biết tí gì về tiếng Anh (low level) đến trình độ trung cấp (intermediate). Đây là các chương trình dạy tiếng Anh trên truyền hình của hệ thống giáo dục Mỹ được trình bày rất khoa học, mỗi bài học có thời lượng 1 giờ đồng hồ, các chủ đề rất đa dạng từ các kiến thức ngữ pháp cơ bản đến các tình huống giao tiếp…

Bao gồm 3 cấp độ:
Low level (30CD),
Elementary(30CD),
Intermediate (20CD).


Low levels: dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Anh. (trọn bộ 30VCD được nén vào 3DVD hoặc 15CD).


Elementary: dành cho những người đã có các kiến thức cơ bản. (trọn bộ 30VCD được nén vào 3DVD hoặc 15CD).Intermediate: dành cho trình độ trung cấp tiếng Anh (trọn bộ 20VCD được nén vào 2DVD hoặc 10CD).


EFU - ENGLISH FOR BEGINNER LEVELS - 30 CD
Teacher: Molly STONE
Lesson 01 - Nice to meet you!
Lesson 02 - How are you?
Lesson 03 - What does she look like?
Lesson 04 - Where are you from?
Lesson 05 - Do you speak English?
Lesson 06 - My family.
Lesson 07 - These are my relatives.
Lesson 08 - What do you do?
Lesson 09 - Where do you work?
Lesson 10 - What time is it?
Lesson 11 - What day is it?
Lesson 12 - How is the weather?
Lesson 13 - What are you wearing?
Lesson 14 - The Body
Lesson 15 - Whats the matter?
Lesson 16 - Home sweet home
Lesson 17 - Tell me about your furniture
Lesson 18 - Im hungry!
Lesson 19 - What sports can you play?
Lesson 20 - What did you do yesterday?
Lesson 21 - What are you going to do?
Lesson 22 - Would you like to go...?
Lesson 23 - My Vacation
Lesson 24 - How do you travel?
Lesson 25 - How do you get there?
Lesson 26 - Ask me a question
Lesson 27 - I dont know
Lesson 28 - Review I (Lessons 1 to 9)
Lesson 29 - Review II (Lessons 10 to 18)
Lesson 30 - Review III (Lessons 19 to 27)

EFU - ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS - 30 CD
Teacher: Nicole JONES
Lesson 01 - Welcome
Lesson 02 - Special days
Lesson 03 - Entertaining
Lesson 04 - At school
Lesson 05 - Location
Lesson 06 - Shopping
Lesson 07 - Did you buy this for me?
Lesson 08 - Activities
Lesson 09 - Listen to the music
Lesson 10 - Whats for dinner?
Lesson 11 - He is taller than I am
Lesson 12 - What is the tallest mountain?
Lesson 13 - At home
Lesson 14 - At the station
Lesson 15 - Do this
Lesson 16 - Past experiences
Lesson 17 - Future life
Lesson 18 - I wish upon a star
Lesson 19 - World knowledge
Lesson 20 - Getting around
Lesson 21 - Social Groups
Lesson 22 - Dining out
Lesson 23 - What are your job skills?
Lesson 24 - Talking on the phone
Lesson 25 - The Art
Lesson 26 - Transportation
Lesson 27 - Celebrations
Lesson 28 - Review I (Lessons 1 to 9)
Lesson 29 - Review II (Lessons 10 to 18)
Lesson 30 - Review III (Lessons 19 to 27)

EFU - ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS - 20 CD
Teacher: Christopher OCONNELL
Lesson 01 - Horror Films
Lesson 02 - Rock N Roll
Lesson 03 - Space
Lesson 04 - On the farm
Lesson 05 - At the hospital
Lesson 06 - At the circus
Lesson 07 - At the beach
Lesson 08 - Crime doesn t pay
Lesson 09 - At the a musement park
Lesson 10 - At the grocey store
Lesson 11 - At the playground
Lesson 12 - Under the weather
Lesson 13 - At the hotel
Lesson 14 - Fairy Tales & Legends
Lesson 15 - Christmas time
Lesson 16 - In the workshop
Lesson 17 - At the camp
Lesson 18 - At the doctors
Lesson 19 - Review 1 Lessons
Lesson 20 - Review 2 Lessons
Phần I - ENGLISH FOR LOW LEVELS(30VCD)Phần II - ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS
VCD1:
http://www.mediafire.com/?zmm0lndynmm
http://www.mediafire.com/?rnzykeuyjhz
---------------------------------------------------
VCD2:
http://www.mediafire.com/?oigiyjnmzmz
http://www.mediafire.com/?wwojiyyvagn
-----------------------------------------------------
VCD3:
http://www.mediafire.com/?ymttattdju3
http://www.mediafire.com/?tznhfnnvz41
--------------------------------------------------
VCD4:

http://www.mediafire.com/?twgek2zztgz
http://www.mediafire.com/?g2z0zfoxyyy
--------------------------------------------------
VCD5:
http://www.mediafire.com/?zm5vztwdjm5
http://www.mediafire.com/?m2mdgmdjj2d
-------------------------------------------------------
VCD6:
http://www.mediafire.com/?myyy2yiywnt
http://www.mediafire.com/?yjmyk0ji2tn
---------------------------------------------------------
VCD7:
http://www.mediafire.com/?4klyzhtrjmo
http://www.mediafire.com/?wjwezhjtjkn
----------------------------------------------------
VCD8:
http://www.mediafire.com/?jyy2022yxuz
http://www.mediafire.com/?kntjmwjmvlh
-----------------------------------------------------
VCD9:
http://www.mediafire.com/?5jezmzfnwzj
http://www.mediafire.com/?mgdhygtmnzk
------------------------------------------------------
VCD10:
http://www.mediafire.com/?ogtzywzizmm
http://www.mediafire.com/?1nd4qeyejwn
-----------------------------------------------------
VCD11:

http://www.mediafire.com/?4znzonz2od4
http://www.mediafire.com/?tn4wnwk2yjz
-----------------------------------------------
VCD12:
http://www.mediafire.com/?wmdazrmhyii
http://www.mediafire.com/?tzm1ut2lwtz
--------------------------------------------------
VCD13:
http://www.mediafire.com/?nzj3zj3qjl4
http://www.mediafire.com/?mtm20dygind
--------------------------------------------------
VCD14:
http://www.mediafire.com/?mohm0gybony
http://www.mediafire.com/?kzmwfcmzwtm
--------------------------------------------------
VCD15:
http://www.mediafire.com/?zx2wtzkmqyd
http://www.mediafire.com/?nyjnmyuomf2
--------------------------------------------------
VCD16:

http://www.mediafire.com/?ge1mtwzklyn
http://www.mediafire.com/?uqqlfyztntw
--------------------------------------------------
VCD17:
http://www.mediafire.com/?wmhczqjnnmz
http://www.mediafire.com/?yzz4kyjziyd
--------------------------------------------------
VCD18:

http://www.mediafire.com/?zm0dmtj5vct
http://www.mediafire.com/?byuzmnjmozm
--------------------------------------------------
VCD19:

http://www.mediafire.com/?m2mmtjildxm
http://www.mediafire.com/?loltynzvyng
--------------------------------------------------
VCD20:

http://www.mediafire.com/?zynytzzj15j
http://www.mediafire.com/?tmonfj0unnm
--------------------------------------------------
VCD21:

http://www.mediafire.com/?ibeydwoiyil
http://www.mediafire.com/?iew2jgh2mqg
--------------------------------------------------
VCD22:

http://www.mediafire.com/?4ewdxzmgthy
http://www.mediafire.com/?zm0mimfxxo4
--------------------------------------------------
VCD23:

http://www.mediafire.com/?4ced0n3mmza
http://www.mediafire.com/?ymjjcjmjmoq
--------------------------------------------------
VCD24:
http://www.mediafire.com/?tmtm5jmwnt5
http://www.mediafire.com/?wzdnjwziznl
-------------------------------------------------
VCD25:

http://www.mediafire.com/?yuowkwowngz
http://www.mediafire.com/?5wnzj1uzndy
--------------------------------------------------
VCD26:
http://www.mediafire.com/?gmw2mxzkndw
http://www.mediafire.com/?dwzmyztymqd
--------------------------------------------------
VCD27:

http://www.mediafire.com/?zmd2gzzfdxm
http://www.mediafire.com/?jo02muzmnqo
--------------------------------------------------
VCD28:

http://www.mediafire.com/?lznmydndm1z
http://www.mediafire.com/?qgtouvdmywm
--------------------------------------------------
VCD29:

http://www.mediafire.com/?mmbtnnrxqjl
http://www.mediafire.com/?vjjgy3gy4zk
--------------------------------------------------
VCD30:
http://www.mediafire.com/?zz5cqyjzgzl
http://www.mediafire.com/?ninyqgnujzr

VCD1:
http://www.mediafire.com/?jezt3iznrun
http://www.mediafire.com/?zyjwngmtygv
---------------------------------------------------
VCD2:
http://www.mediafire.com/?dzejoe1yojg
http://www.mediafire.com/?wtzgxjtmtwu
-----------------------------------------------------
VCD3:
http://www.mediafire.com/?itmmy4vogyz
http://www.mediafire.com/?ymjzjtjnnjj
--------------------------------------------------
VCD4:

http://www.mediafire.com/?mkyqoznyijt
http://www.mediafire.com/?qmt1by2wtw4
--------------------------------------------------
VCD5:
http://www.mediafire.com/?we0zmdm4w5a
http://www.mediafire.com/?delganmin2e
-------------------------------------------------------
VCD6:
http://www.mediafire.com/?hzdu5zdumeh
http://www.mediafire.com/?4udwmmtatmq
---------------------------------------------------------
VCD7:
http://www.mediafire.com/?mr0ggnzx5zu
http://www.mediafire.com/?dziikomiyhz
----------------------------------------------------
VCD8:
http://www.mediafire.com/?5jhlj2my1nz
http://www.mediafire.com/?dmncvymommz
-----------------------------------------------------
VCD9:
http://www.mediafire.com/?jnfwdwintyx
http://www.mediafire.com/?vzytnh2ygnm
------------------------------------------------------
VCD10:
http://www.mediafire.com/?lnojon35mli
http://www.mediafire.com/?f5rnljlu2mz
-----------------------------------------------------
VCD11:

http://www.mediafire.com/?3xmnyj5eqlj
http://www.mediafire.com/?qhmnnzjmnwz
-----------------------------------------------
VCD12:
http://www.mediafire.com/?jy5jtyol2ie
http://www.mediafire.com/?tnkmt4kzyim
--------------------------------------------------
VCD13:
http://www.mediafire.com/?tjm3zqzqvjo
http://www.mediafire.com/?lryf2vyen2z
--------------------------------------------------
VCD14:
http://www.mediafire.com/?jdu3kqh5wmd
http://www.mediafire.com/?o0ooytqdizz
--------------------------------------------------
VCD15:
http://www.mediafire.com/?xw1y1djnctq
http://www.mediafire.com/?xmeynlktfnm
--------------------------------------------------
VCD16:

http://www.mediafire.com/?jxtdwjmweww
http://www.mediafire.com/?yuzkmjudytj
--------------------------------------------------
VCD17:
http://www.mediafire.com/?2mnejmoxrky
http://www.mediafire.com/?r5ewzzinmjm
--------------------------------------------------
VCD18:

http://www.mediafire.com/?zzxnnqgnigt
http://www.mediafire.com/?4jjmnmjykjy
--------------------------------------------------
VCD19:

http://www.mediafire.com/?h0a1xjmuj2o
http://www.mediafire.com/?q2dazz1ugjt
--------------------------------------------------
VCD20:

http://www.mediafire.com/?zwj5mygzzym
http://www.mediafire.com/?mxzyermjkt4
--------------------------------------------------
VCD21:

http://www.mediafire.com/?nw2mqj4xnrm
http://www.mediafire.com/?ldzeakojojn
--------------------------------------------------
VCD22:

http://www.mediafire.com/?yr4lmwdjjuw
http://www.mediafire.com/?tzglmhzzzh3
--------------------------------------------------
VCD23:

http://www.mediafire.com/?nmtyhznoziy
http://www.mediafire.com/?2mdqmmnbonm
--------------------------------------------------
VCD24:
http://www.mediafire.com/?emvjdtzdmym
http://www.mediafire.com/?yzmmjtymyon
--------------------------------------------------
VCD25:

http://www.mediafire.com/?5kilzi2fnzy
http://www.mediafire.com/?mgmxogwjmzz
--------------------------------------------------
VCD26:
http://www.mediafire.com/?mn2mnjiq03z
http://www.mediafire.com/?mnmjtu4zm0j
--------------------------------------------------
VCD27:

http://www.mediafire.com/?mh5gkmz2ynm
http://www.mediafire.com/?jybi4z1nzdm
--------------------------------------------------
VCD28:

http://www.mediafire.com/?lmoghkmiiid
http://www.mediafire.com/?mnhjnmzwmtk
--------------------------------------------------
VCD29:

http://www.mediafire.com/?xzrwhujiymy
http://www.mediafire.com/?kjjiqgjzn0z
--------------------------------------------------
VCD30:
http://www.mediafire.com/?zotdt4mjmj1
http://www.mediafire.com/?ebjoozzjnzh
 

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN