Hợp âm bài BỤI PHẤN
Đăng lúc 2/02/2011 07:46:00 PM
Điệu “Fox” nha bạn 
 
Khi (C)Thầy viết bảng 
bụi (F)phấn rơi (C)rơi. 
Có (Dm)hạt bụi nào 
rơi trên bục (F)giảng 
Có (G7)hạt bụi nào 
vương trên tóc (C)Thầy ... 
 
Em (C)yêu phút giây này 
Thầy (F)em, tóc như bạc (Em)thêm 
bạc (C)thêm vì bụi phấn 
đã cho (D7)em bài học (G7)hay 
 
Mai (C)sau lớn, nên người 
Làm (F)sao, có thể nào (Em)quên ? 
Ngày (C)xưa Thầy dạy (D7)dỗ 
khi em tuổi còn (C)thơ ...

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN